روز جهانی کارگر 1 می هر سال (روز یکشنبه 12 اردیبهشت امسال) است . بدین مناسبت جملات بسیار زیبای بزرگترین فیلسوف جهان ((حکیم ارد بزرگ)) در مورد کار ، کارگر و کارآفرین را انتخاب کرده ام :

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 
کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن فرازان یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ

بلندای پرچم یک سرزمین، در دستان کارگران و کارآفرینان کوشا و دلسوز است. حکیم ارد بزرگ

فرهمندی و رشد پایدار یک سرزمین، تنها با همراهی کارگران و کارآفرینان توانمند بدست می آید. حکیم ارد بزرگ

کارگر دلسوز و پرتلاش، سرمایه ملی یک سرزمین است. حکیم ارد بزرگ

کارگران و کارآفرینان، نیکبختی را به مردم سرزمین خویش هدیه می دهند. حکیم ارد بزرگ

اگر می خواهید جهان، در برابر کشورتان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 

 

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

((سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارآفرین و حمایت از او))


دستگاه های پیچیده دیوانسالاری ، نباید دست و پای کارآفرینان و سرمایه گذاران را ببندند. حکیم ارد بزرگ

رسانه های تشویشگر و گروه های غوغا آفرین ، کارآفرینان و سرمایه گذاران را فراری می دهند. حکیم ارد بزرگ

کارآفرین ، زندگی آفرین است ، پس آفرینی جاودانه بر او. حکیم ارد بزرگ

کارآفرینان ، دستان یاری بخش آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ

کارآفرینی را یک ارزش راستین بدانیم ، تا تهی دستی از میان برود. حکیم ارد بزرگ  

کدام سرزمین بدون کارآفرینی و کار ، از دامان بزهکاری و سختی ، رهایی یافته است ؟. حکیم ارد بزرگ  

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 

 

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 

کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد. حکیم ارد بزرگ

مبارزه پیگیر با آلودگی دستگاه دیوانی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند. حکیم ارد بزرگ

هنجارها و قوانین درست، به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد. حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 

 

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 آخرین واژه های جستجو شده در این سایت : زیباترین جملات در مورد روز کارگر ، بهترین جملات در مورد کارگران ، کارگران در زبان بزرگان ، سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر , سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار  , سخنان بزرگان . سخن بزرگان . سخنان زیبا . سخنان حکیمانه . سخن بزدگان . عشق پنهان فلسفی . سخنان زیبا از بزرگان . سخنان زیبا از روان شناسان بزرگ . جملات قشنگ و حکیمانه . sokhan bozorgan  . جملاتی درباره ارزش کارگران . سخنان پندامیز . سخنان حکیمانه کوتاه . سخخن بزگان . متن های زیبا درباره کارگران .حکیمانه . جملات بزرگان . سخنان حکیمانه . سخن بزگان . کانال تلگرام پند و سخنان بزرگان . عکس نوشته در مورد سخنان حکیمانه . جملات زیبا اقتصاددانان بزرگ دنیا  . جملات حکیمانه بزرگان ایران . سخنان در مورد جهان سوم . حكيمانه . جملات کوتاه هگل . سخنان زیبا . سخنان بزرگان درموردآب ازبحارالانوار . سخنان بزرگان درموردآب . برترین جملات حکیم کنفسیوس . تصاویر زیبا در رابطه با نام فرزانه . متن زیبا برای سخنرانی . سخن بزرگان . سخنان ناب . سخن از بزرگان در مورد شمع و روشنایی . جملات ناب راجع به پیروزی . سخنان بزرگان درباره بی خرد . متن درباره پیروزی . جمله در مورد پیروزی . جمله شاد . سخنان بزرگان درمورد مهربانی . جملات درباره توانایی . جمله درباره شکست . پیروزی شکست . حکیم افلاطون . سخنان بزرگان درباره ریاضت . متنهای درباره پیروز شدن . جمله برای عکس چهره . شکست و پیروزی . سخنان ناب در مورد آزادی . سخن حکیم فردوسی درباره راه رفتن . سخن ارد بزرگ درباره راه رفتن . دانشگاه آستارا وبلاگ استاد . جملات بزرگان درمورد کارافرینی . فیلسوفان جملات ناب . جملات ناب روزولت . سخنان شیرین مشاهیر جهان . بزرگ کیست
آیا استیون هاوکینگ می تواند معادل حکیم ارد بزرگ شود ؟

 

منبع : عشق، شرف و آزادی |سخنان بزرگان در مورد کارگر و کار ((سخنان فیلسوف محبوب حکیم ارد بزرگ))
برچسب ها : سخنان ,بزرگان ,حکیم ,مورد ,جملات ,کارگر ,سخنان بزرگان ,سخنان حکیمانه ,کارگر سخنان ,کارگران سخنان ,بزرگان سخنان ,کارگر سخنان بزرگان ,سخنان بزرگا